สลิงแบนชนิดมีห่วงหัว-ท้าย 1 ตัน

สลิงแบน ชนิดมีห่วงหัว-ท้าย 

ขนาด 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) กว้าง 38 มิล. (1.5 นิ้ว)

 WLL: 1 tons (1,000kg.) Width: 38 mm.  (1.5")  

รับน้ำหนักการยก :    1 ตัน (1,000 กิโลกรัม)
หน้ากว้าง :             38 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว)
ความยาว :             ตั้งแต่ 1 เมตร จนถึง 100 เมตร 
สี :                       ม่วง

ราคาโทรสอบถาม  02 408 9844 
โทร  082 708 2288

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 77,214