Showing all 8 results

สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

จักรอุตสาหกรรม

จักรใช้เย็บสายโพลีเอสเตอร์ จะมีขนาดใหญ่ และแรงกว่า จักรเย็บอุตสาหรกรรมทั่วไป เพื่อให้งานที่เย็บได้มาตรฐานผ่านการรับรอง เข็มของจักรที่ใช้เย็บสายโพลีเอสเตอร์ ก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย เพื่อให้มีความพอเหมาะพอดีกับด้ายที่ใช้เย็บสายโพลีเอสเตอร์ ที่ผลิตมาให้ได้ขนาดตามมาตรฐานตามความเหนียวและทนทาน เพื่อรองรับงานที่แข็งแรงและมั่นคงจักรอุตสาหกรรม สเปคโรงงานใช้สำหรับงานเย็บสายสลิงโพลีเอสเตอร์ โดยเฉพาะ สามารถเย็บสายได้ทุกขนาดตัน อาธิเช่น ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์, สายยกแบน, สายยกกลม ทั้งแบบมีห่วงและไม่มีห่วง สามารถมารับชมสินค้าตัวจริงได้ที่บริษัท
สินค้าประกอบด้วย จักรอุตสาหกรรม
ข้อแนะนำ : ใช้สำหรับเย็บสายผ้าโพลีเอสเตอร์โดยเฉพาะ
สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

ตะขอตัว D

ตะขอตัว D ตัวละขอเป็นรูปทรงตัว D ตัวตะขอทำมาจากวัสดุคุณภาพ เเข็งแรง ทนทาน สามารถใช้ร่วมกับสายโพลีเอสเตอร์ ขนาดที่เหมาะสมกับตัวตะขอดังกล่าว ตะขอเป็นรูปทรงตัว D ง่ายต่อการใช้งานสำหรับเกี่ยวคล้องกับจุดยึด ทาง บริษัท สามารถจัดทำเย็บสายเข้ากับตัวตะขอได้อีกด้วย ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับทางเราได้เลย
สินค้าประกอบด้วย ตะขอตัว D ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ตะขอตัว D ใช้ร่วมกับสายโพลีเอสเตอร์ขนาดที่เหมาะสม ใช้หัวตะขอเกี่ยวคล้องกับหลักยึดเพื่อไม่ให้หลุด
ตะขอตัว J สายผ้า J hook สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมตะขอตัว J สายผ้า J hook สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

ตะขอตัว J (Double J Hooks)

ลักษณะการใช้งาน  : ใช้ร่วมกับสายรัดโพลีเอสเตอร์รัดวัตถุสำหรับขนย้าย ตะขอเกี่ยวยึดกับหลักเพื่อยึดสิ่งของไม่ให้ เคลื่อนที่ขณะขนส่ง ขนาดของตะขอแต่ละขนาดจะรับน้ำหนักได้ต่างกัน ตามการรับน้ำหนักของตัวตะขอ
Strength : 1000 kg. , 2000 kg. , 3000 kg. , 4000 kg. , 5000 kg. , 6000kg. , 10000 kg. , 12000kg.
Width : 25mm. , 35mm. , 50mm. , 75mm. , 100mm.
สินค้าประกอบด้วย ตะขอตัว J ตามสเปคที่ได้รับคำสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ไม่ควรใช้เกี่ยวยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าการรับน้ำหนักของตะขอ
สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

ปลอกกันคม

ปลอกกันคม เป็นสายที่นำมาเย็บติดกันด้วยด้ายคุณภาพ เป็นปลอกที่มีช่องว่างตรงกลางให้สามารถสวมหุ้มสายยกแบน ได้ตามขนาดที่ต้องการ ตัวปลอกกันคมทำมาจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรงทนทาน เดียวกับสายยกแบน เมื่อทำการหุ้มสายด้วยปลอกกันคมแล้วจะสามารถป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสายได้อีกระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับการใช้งานที่หนักและต้องใช้สายที่ต้องแนบกับตัววัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวสาย
สามารถจัดทำได้ ทั้งแบบเฉพาะจุดในสาย หรือ แบบทั้งสาย จัดทำได้ทั้ง สายยกแบน และ สายยกกลม
สินค้าประกอบด้วย ปลอกกันคม ตามขนาดที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ปลอกกันคม ใช้สำหรับสวมหุ้มตัวสายยกแบนเพื่อเป็นการป้องกันสายจากความเสียหายต่างๆ ได้อีก 1 ชั้น
สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

สายลากรถ

สายลากรถ เป็นอุปกรณ์สายใช้สำหรับเกี่ยวลากรถ มีหัวตะขอทั้ง 2 ฝั่งของสาย ใช้สำหรับเกี่ยวคล้องกับรถทั้ง 2 คัน เพื่อการลากรถ วัสดุเป็นสายโพลีเอสเตอร์กลม มีความเเข็งแรงทนทาน ให้ตัวได้เล็กน้อยเพื่อป้องกันแรงดึงที่มากเกินไป ตะขอวัสดุคุณภาพเเข็งแรงทนทาน ต่อแรงดึง ตัวสายลากรถที่เราทำการผลิตได้มี 2 ขนาด ได้แก่
ขนาด 2 ตัน (สีเขียว) และ ขนาด 3 ตัน (สีเหลือง)
สินค้าประกอบด้วย สายลากรถ ตามสเปคที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
ข้อแนะนำ : ไม่ควรใช้เกี่ยวลากของหรือรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าการรับน้ำหนักของตัวสายและตะขอ
หัวก๊อกแก๊ก หัวก๊อกแก๊กเปล่า ตะขอตัว J สายผ้า J hook สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

หัวก๊อกแก๊ก (Ratchet Buckle)

หัวก๊อกแก๊กเปล่า หรือ หัวสายรัด สามารถนำไปใช้ร่วมกับสายโพลีเอสเตอร์ได้ ทางเรามีหัวก๊อกแก๊กหลายขนาด สามารถรองรับได้หลากหลายขนาดตัน วัสดุคุณภาพแข็งแรง คันโยกมีความทนทาน ให้ท่านเลือกเพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน โดยขนาดที่เรามีจำหน่ายได้แก่
หัวก๊อกแก๊ก 1,000 kg ขนาด 1 นิ้ว
หัวก๊อกแก๊ก 2,000 kg ขนาด 1.5 นิ้ว
หัวก๊อกแก๊ก 3,000 kg ขนาด 2 นิ้ว
หัวก๊อกแก๊ก 4,000 kg ขนาด 2 นิ้ว
หัวก๊อกแก๊ก 5,000 kg ขนาด 2 นิ้ว
หัวก๊อกแก๊ก 6,000 kg ขนาด 2 นิ้ว
หัวก๊อกแก๊ก 10,000 kg ขนาด 3 นิ้ว
หัวก๊อกแก๊ก 12,000 kg ขนาด 4 นิ้ว
สินค้าประกอบด้วย หัวก๊อกแก๊กเปล่า ตามขนาดตันที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ไม่ควรกับสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าการรัดน้ำหนักของตัวสาย ไม่ควรใช้กับของมีคม
สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

หัวเข็มขัด

หัวเข็มขัด สำหรับใช้คู่กับสายโพลีเอสเตอร์ที่เข้ากับขนาดหัว ทำมาจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ตัวล็อคแน่นหนา สินค้าสามารถสั่งพร้อมสายโพลีเอสเตอร์ได้เช่นกัน ความยาวตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถใช้รัดสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่หนักและขนาดไม่ใหญ่มาก จะเหมาะกับสายประเภทนี้
มี 2 ขนาดได้แก่ 1000 kg. ขนาด 1 นิ้ว , 2000 kg. ขนาด 1.5 นิ้ว
สินค้าประกอบด้วย หัวเข็มขัด ตามขนาดที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ใช้ควบคู่กับสายโพลีเอสเตอร์ ที่เข้าชุดกับตัวหัวเข็มขัด
สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

เครื่องตัดสาย

เครื่องตัดสายโพลีเอสเตอร์ สามารถใช้ตัดสายโพลีเอสเตอร์ได้ทุกขนาด เช่น สายรัดโพลีเอสเตอร์ , สายยกแบน , สายยกกลม  เป็นต้น โดยใช้ความร้อนตัดสาย ไม่ทำให้ตัวสายเสียหาย เป็นด้ายหลุด ตัวเครื่องมีมาตรฐาน มีรับประกันตัวเครื่อง
สินค้าประกอบด้วย เครื่องตัดสายโพลีเอสเตอร์ ตามขนาดที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ใช้ตัดสายโพลีเอสเตอร์ ทุกชนิดด้วยความร้อน ไม่ควรใช้ตัดสายประเภทอื่น