Showing all 1 result

สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

จักรอุตสาหกรรม

จักรใช้เย็บสายโพลีเอสเตอร์ จะมีขนาดใหญ่ และแรงกว่า จักรเย็บอุตสาหรกรรมทั่วไป เพื่อให้งานที่เย็บได้มาตรฐานผ่านการรับรอง เข็มของจักรที่ใช้เย็บสายโพลีเอสเตอร์ ก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย เพื่อให้มีความพอเหมาะพอดีกับด้ายที่ใช้เย็บสายโพลีเอสเตอร์ ที่ผลิตมาให้ได้ขนาดตามมาตรฐานตามความเหนียวและทนทาน เพื่อรองรับงานที่แข็งแรงและมั่นคงจักรอุตสาหกรรม สเปคโรงงานใช้สำหรับงานเย็บสายสลิงโพลีเอสเตอร์ โดยเฉพาะ สามารถเย็บสายได้ทุกขนาดตัน อาธิเช่น ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์, สายยกแบน, สายยกกลม ทั้งแบบมีห่วงและไม่มีห่วง สามารถมารับชมสินค้าตัวจริงได้ที่บริษัท
สินค้าประกอบด้วย จักรอุตสาหกรรม
ข้อแนะนำ : ใช้สำหรับเย็บสายผ้าโพลีเอสเตอร์โดยเฉพาะ