Showing all 1 result

ตะขอตัว J สายผ้า J hook สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมตะขอตัว J สายผ้า J hook สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

ตะขอตัว J (Double J Hooks)

ลักษณะการใช้งาน  : ใช้ร่วมกับสายรัดโพลีเอสเตอร์รัดวัตถุสำหรับขนย้าย ตะขอเกี่ยวยึดกับหลักเพื่อยึดสิ่งของไม่ให้ เคลื่อนที่ขณะขนส่ง ขนาดของตะขอแต่ละขนาดจะรับน้ำหนักได้ต่างกัน ตามการรับน้ำหนักของตัวตะขอ
Strength : 1000 kg. , 2000 kg. , 3000 kg. , 4000 kg. , 5000 kg. , 6000kg. , 10000 kg. , 12000kg.
Width : 25mm. , 35mm. , 50mm. , 75mm. , 100mm.
สินค้าประกอบด้วย ตะขอตัว J ตามสเปคที่ได้รับคำสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ไม่ควรใช้เกี่ยวยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าการรับน้ำหนักของตะขอ