Showing all 2 results

ตะขอตัว J สายผ้า J hook สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมตะขอตัว J สายผ้า J hook สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

ตะขอตัว J (Double J Hooks)

ลักษณะการใช้งาน  : ใช้ร่วมกับสายรัดโพลีเอสเตอร์รัดวัตถุสำหรับขนย้าย ตะขอเกี่ยวยึดกับหลักเพื่อยึดสิ่งของไม่ให้ เคลื่อนที่ขณะขนส่ง ขนาดของตะขอแต่ละขนาดจะรับน้ำหนักได้ต่างกัน ตามการรับน้ำหนักของตัวตะขอ
Strength : 1000 kg. , 2000 kg. , 3000 kg. , 4000 kg. , 5000 kg. , 6000kg. , 10000 kg. , 12000kg.
Width : 25mm. , 35mm. , 50mm. , 75mm. , 100mm.
สินค้าประกอบด้วย ตะขอตัว J ตามสเปคที่ได้รับคำสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ไม่ควรใช้เกี่ยวยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าการรับน้ำหนักของตะขอ
สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

สายลากรถ

สายลากรถ เป็นอุปกรณ์สายใช้สำหรับเกี่ยวลากรถ มีหัวตะขอทั้ง 2 ฝั่งของสาย ใช้สำหรับเกี่ยวคล้องกับรถทั้ง 2 คัน เพื่อการลากรถ วัสดุเป็นสายโพลีเอสเตอร์กลม มีความเเข็งแรงทนทาน ให้ตัวได้เล็กน้อยเพื่อป้องกันแรงดึงที่มากเกินไป ตะขอวัสดุคุณภาพเเข็งแรงทนทาน ต่อแรงดึง ตัวสายลากรถที่เราทำการผลิตได้มี 2 ขนาด ได้แก่
ขนาด 2 ตัน (สีเขียว) และ ขนาด 3 ตัน (สีเหลือง)
สินค้าประกอบด้วย สายลากรถ ตามสเปคที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
ข้อแนะนำ : ไม่ควรใช้เกี่ยวลากของหรือรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าการรับน้ำหนักของตัวสายและตะขอ