Showing all 2 results

สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

หัวเข็มขัด

หัวเข็มขัด สำหรับใช้คู่กับสายโพลีเอสเตอร์ที่เข้ากับขนาดหัว ทำมาจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ตัวล็อคแน่นหนา สินค้าสามารถสั่งพร้อมสายโพลีเอสเตอร์ได้เช่นกัน ความยาวตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถใช้รัดสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่หนักและขนาดไม่ใหญ่มาก จะเหมาะกับสายประเภทนี้
มี 2 ขนาดได้แก่ 1000 kg. ขนาด 1 นิ้ว , 2000 kg. ขนาด 1.5 นิ้ว
สินค้าประกอบด้วย หัวเข็มขัด ตามขนาดที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ใช้ควบคู่กับสายโพลีเอสเตอร์ ที่เข้าชุดกับตัวหัวเข็มขัด
สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

เครื่องตัดสาย

เครื่องตัดสายโพลีเอสเตอร์ สามารถใช้ตัดสายโพลีเอสเตอร์ได้ทุกขนาด เช่น สายรัดโพลีเอสเตอร์ , สายยกแบน , สายยกกลม  เป็นต้น โดยใช้ความร้อนตัดสาย ไม่ทำให้ตัวสายเสียหาย เป็นด้ายหลุด ตัวเครื่องมีมาตรฐาน มีรับประกันตัวเครื่อง
สินค้าประกอบด้วย เครื่องตัดสายโพลีเอสเตอร์ ตามขนาดที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ใช้ตัดสายโพลีเอสเตอร์ ทุกชนิดด้วยความร้อน ไม่ควรใช้ตัดสายประเภทอื่น