Showing all 1 result

สายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรมสายผ้า สลิงผ้า สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ สายโพลีเอสเเตอร์เปล่า เซฟตี้สลิง safety sling สายยกแบน สายแบน สายรัดโพลีเอสเตอร์ สลิงแบน สายกลม สลิงกลม สายรัดของ ชุดสายรัดโพลีเอสเตอร์ สายรัดก๊อกแก๊ก ชุดสายรัด ก๊อกแก๊ก สายรัด สเก็น สายก๊อกแก๊ก หัวสายรัด ตะขอ สเก็นโอเมก้า round sling, webbing sling, ratchet tie down จักรอุตสาหกรรม

สายลากรถ

สายลากรถ เป็นอุปกรณ์สายใช้สำหรับเกี่ยวลากรถ มีหัวตะขอทั้ง 2 ฝั่งของสาย ใช้สำหรับเกี่ยวคล้องกับรถทั้ง 2 คัน เพื่อการลากรถ วัสดุเป็นสายโพลีเอสเตอร์กลม มีความเเข็งแรงทนทาน ให้ตัวได้เล็กน้อยเพื่อป้องกันแรงดึงที่มากเกินไป ตะขอวัสดุคุณภาพเเข็งแรงทนทาน ต่อแรงดึง ตัวสายลากรถที่เราทำการผลิตได้มี 2 ขนาด ได้แก่
ขนาด 2 ตัน (สีเขียว) และ ขนาด 3 ตัน (สีเหลือง)
สินค้าประกอบด้วย สายลากรถ ตามสเปคที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
ข้อแนะนำ : ไม่ควรใช้เกี่ยวลากของหรือรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าการรับน้ำหนักของตัวสายและตะขอ