สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ชนิดมีห่วงหัว-ท้าย 4 ตัน 4.5 นิ้ว

สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ชนิดมีห่วงหัวท้าย  ใช้สำหรับยกสินค้าที่มีน้ำหนักเหมาะสมกับการรับน้ำหนักของตัวสาย วัสดุทำจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี ห่วงหัวท้ายสามารถใช้คล้องสอดรัดกับหลักหรือสินค้าที่ต้องการยกได้
ตัวสายมีความทนทานต่อน้ำหนักที่มาก (ตามขนาดการรับน้ำหนักของตัวสาย) ความแตกต่างระหว่าง สลิงแบนและสลิงกลมนั้นสลิงแบนจะมีความแน่นหนาของตัววัสดุไม่มีการยืดหยุ่นให้ตัวได้ เหมือนสลิงกลม สลิงกลมจะมีความยืดหยุ่นและให้ตัวได้เล็กน้อย การใช้งานแล้วแต่ลักษณะงานว่าสมควรใช้สายชนิดใด ความยาวที่สามารถทำได้ ตั้งแต่   1 – 100 เมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า สินค้าทุกชิ้นมีรับประกันจากทางเรา
สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ชนิดมีห่วงหัว-ท้าย 4 ตัน 4.5 นิ้ว
รับน้ำหนักการยก : 4 ตัน (4,000 กิโลกรัม)
หน้ากว้าง : 114 มิลลิเมตร (4.5 นิ้ว)
ความยาว : ตั้งแต่ 2 เมตร จนถึง 100 เมตร
สี : เทา
สินค้าประกอบด้วย สลิงแบนมีห่วงหัว-ท้าย ตามสเปคที่ได้รับคำสั่งซื้อ
ข้อแนะนำ : ไม่ควรใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าการรับน้ำหนักของตัวสาย ไม่ควรใช้กับของมีคม

Description

ลักษณะการใช้งาน

ขั้นตอนการผลิตสายยกแบน

สินค้าของเรามีการรับประกันการใช้งานทุกชิ้น เงื่อนไขการรับประกันของเรา
– กรณีที่ได้รับสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีการชำรุดเสียหาย ให้ถ่ายรูปหรือวีดีโอแล้วส่งหลักฐานกลับมาให้ทางบริษัทเรา ภายใน 7 วัน เพื่อทำการขอการรับประกันสินค้า
– กรณีเกิดการชำรุดเสียหายระหว่างใช้งาน ให้ถ่ายรูป หรือ วีดีโอแล้วส่งหลักฐาน ณ สถานการณ์นั้นกลับมาให้ทางบริษัทเรา
***ต้องนำตัวสินค้าไปใช้งานให้ถูกประเภท หากมีการชำรุดเสียหายสามารถติดต่อมาที่เราเพื่อขอการรับประกันได้ หากนำสินค้าไปใช้ผิดประเภทแล้วเกิดการชำรุดเสียหาย จะไม่มีการรับประกันใดๆ

สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ชนิดมีห่วงหัว-ท้าย 4 ตัน 4.5 นิ้ว

รับน้ำหนักการยก : 4 ตัน (4,000 กิโลกรัม)

หน้ากว้าง : 114 มิลลิเมตร (4.5 นิ้ว)

ความยาว : ตั้งแต่ 2 เมตร จนถึง 100 เมตร

สี : เทา

สินค้าประกอบด้วย สลิงแบนมีห่วงหัว-ท้าย ตามสเปคที่ได้รับคำสั่งซื้อ

ข้อแนะนำ : ไม่ควรใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าการรับน้ำหนักของตัวสาย ไม่ควรใช้กับของมีคม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ชนิดมีห่วงหัว-ท้าย 4 ตัน 4.5 นิ้ว”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment